М'ясні делікатеси та ковбасні вироби за традиційними рецептами справжніх м'ясолюбів
04637 5-25-09, 050 388-33-73


04637 5-25-09
050 388-33-73

17500, м. Прилуки,
Чернігівська обл.,
вул. Житня, 132

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів

Подобається:
05.07.2018 | Переглядів: 619

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРИЛУЦЬКИЙ ПТАХОКОМБІНАТ »

 (код ЄДРПОУ00444381, адреса місцезнаходження: Чернігівська обл., Прилуцький р-н, м. Прилуки, вул.Житня, 132)повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 23 липня 2018 року за адресою: Чернігівська обл., Прилуцький р-н, м. Прилуки, вул.Житня, 132, адмінбудівля, 1 поверх, зал для зібрань. Реєстрація акціонерів (їх  представників) відбудеться з 10.30 до 10.50 в день проведення та за місцем проведення зборів. Початок зборів о 11.00. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах, 17 липня 2018 року.

Порядок денний (перелік питань, які виносяться на голосування):

1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів.  Прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної комісії.

Проект рішення: «обрати лічильну комісію у складі: Мірошніченко С.І. (голова комісії), Пітік Т.В., Лісовська О.М. (члени комісії). Повноваження лічильної комісії вважати припиненими після виконання покладених на неї обов’язків в повному обсязі.».

2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.

Проект рішення: «обрати головою загальних зборів акціонерів – Кравченко Л.П., секретарем загальних зборів акціонерів –  Мірошніченко Л.М..».

3. Порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів.

Проект рішення: «бюлетені для голосування підписуються головою реєстраційної комісії Товариства».

4. Про припинення ПрАТ «Прилуцький птахокомбінат», шляхом перетворення-реорганізації в товариство з обмеженою відповідальністю.

Проект рішення: «затвердити рішення щодо припинення ПрАТ «Прилуцький птахокомбінат», шляхом перетворення-реорганізації в товариство з обмеженою відповідальністю»

5.  Обрання  Голови та членів комісії  з  припинення товариства, шляхом його перетворення.

Проект рішення: «обрати комісію з припинення Товариства у складі: Кравченко Л.П.. - голова комісії  з  припинення товариства,  Мірошніченко Л.М. та Ситник В.М. – члени комісії  з  припинення товариства».

6.  Затвердження плану перетворення товариства, визначення порядку та умов перетворення-реорганізації.

Проект рішення: «затвердити запропонований план перетворення товариства, визначити запропонований порядок та умови перетворення-реорганізації».

7.  Затвердження порядку та умов обміну акцій акціонерного товариства на частки у статутному капіталі товариства, що створюється.

Проект рішення: «затвердити запропоновані порядок та умови обміну акцій товариства на частки у статутному капіталі товариства, що створюється»

8.  Затвердження порядку та умов викупу акцій у акціонерів у відповідності до умов проведення перетворення-реорганізації.

Проект рішення: «затвердити запропонований порядок та умови викупу акцій у акціонерів , які голосували проти рішення про перетворення-реорганізацію».

Ознайомитись з матеріалами під час підготовки до загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, та проектами рішень з питань, що виносяться на голосування, можна за місцезнаходженням товариства: Чернігівська обл., Прилуцький р-н, м. Прилуки, вул. Житня, 132, каб. директора, у робочі дні (понеділок, четвер) з 10.00 до 13.00. та вдень проведення зборів за місцем проведення зборів у посадової особи – в.о.Директора товариства Кравченко Л.П.

З детальною інформацією, стосовно оформлення, подання пропозицій та інших прав, наданих акціонерам після отримання повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів в строк до дати проведення загальних зборів, акціонери можуть ознайомитись в статтях 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», а також звернутись до Товариства для уточнення інформації.

Звертаємо увагу, що акціонери повинні виконати вимоги пункту 10 розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України».

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з питань порядку денного, та проектами рішень з питань, включених до порядку денного, що виносяться на голосування: http://myasolyub.com.ua 

Для участі у зборах акціонери повинні мати документи, що підтверджують їх особу, представники акціонерів повинні мати документи, що підтверджують їх особу та довіреність на право представляти інтереси акціонерів.

Довідки за телефоном (067) 412-24-82  

Наглядова рада  ПрАТ «Прилуцький птахокомбінат»Додати коментар:

Ваше ім'я (максимум 15 символів)

Анти-спам код: Обновить